AnasayfaHakkımızdaAraştırma MerkezleriYayınlarHizmetlerimizBasında TASAVBağlantılarGalerilerİletişim

 1. TÜRK AKADEMİSİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de kurucuları arasında yer aldığı Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından düzenlenen “2013'e Girerken Türkiye: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" temalı 1. Türk Akademisi Çalıştayı, 15-16 Aralık 2012 tarihinde Ramada Plaza Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve birçok farklı disiplinde çalışan 100’ün üzerinde uzman ve akademisyeni bir araya getiren etkinlik, Vakıf Başkanı İsmail Faruk AKSU’nun yaptığı açılış konuşmasını ile başlamıştır. 

TASAV’ı, “Türkiye’de ve dünyada, yaşanmış ve yaşanmakta olan olayları, siyasî, sosyal, tarihî ve kültürel derinlik içerisinde ve stratejik bir bakış açısı ile değerlendiren, bu anlamda yeni tasarımlar oluşturarak gelecek vizyonu ortaya koyan bir düşünce kuruluşu” olarak tanıtan AKSU, TASAV’ın Türk milliyetçiliğinin entelektüel zenginliğine katkı sağlayacak bir yapı kurmayı ve bunun ilmî, fikrî ve beşerî altyapısını oluşturmayı da hedeflemekte olduğunu belirtmiştir. Sayın Aksu, yaptıkları konuşmada, TASAV gibi düşünce kuruluşlarının tavsiyelerde bulunmak suretiyle doğru politikaların belirlenmesi açısından önem taşıdığını ve bu önemin giderek arttığını vurgulamıştır. 

21. yüzyılı, “dünya düzeninin yeniden tasarlandığı, dengelerin yeniden oluşturulmaya çalışıldığı ve aynı zamanda insanlığa kan, gözyaşı, zulüm ve dayatmaların yaşatıldığı bir dönem” olarak değerlendiren Sayın Aksu, bu açıdan bakıldığında çağımızın, “bir yandan demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü kavramlarının öne çıktığı ve önem kazandığı, bir yandan da bu evrensel değerlerin içinin boşaltıldığı ve anlamsızlaştırıldığı bir paradoksu ifade etmekte olduğunu” belirtmiştir.

“Türkiye’nin bugün Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya’yı etkileyen jeopolitik ve jeostratejik konumuyla, tarihî ve kültürel birikimiyle, demokratik yapısıyla, temel insan haklarını teminat altına alan hukuk düzeniyle, kültürel değerleri, insan potansiyeli ve ekonomik gücüyle dünyadaki kilit ülkelerden birisi konumunda olduğunu” ifade eden Aksu, “Türkiye’nin 2023 ve 2053 vizyonunu gerçekleştirebilmesinin, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet inşası anlayışını hayata geçirebilmesi, bu konumunun sunduğu fırsatları ve imkânları ne ölçüde değerlendirdiği ve kullandığı ile doğru orantılı olacağının” altını çizmiştir.

Vakıf Başkanından sonra kürsüye gelerek katılımcılara hitâp eden Araştırma Merkezleri Koordinatörü Kubilay KAVAK, Vakıf bünyesinde oluşturulan Araştırma Merkezlerini tanıtmış, Merkezlerin çalışma usulü hakkında bilgiler sunmuş ve konuşmasının ardından başlayan çalıştay gün boyu devam etmiştir. 

Dört ayrı oturumla sürdürülen çalışmalarda, Türkiye'de ve dünyada son dönemlerde öne çıkan konu ve sorunlar Çalıştaya katılan bilim insanı, araştırmacı ve uzmanlar tarafından ağırlıklandırma yöntemiyle tespit edilmiş, bu sorunların kapsam ve boyutlarıyla, sorunlara karşı geliştirilebilecek çözüm önerileri tartışılmıştır.

Beyin fırtınası şeklinde geçen ve akşam 18:00’a kadar devam eden çalıştayın ilk günü, MHP lideri Sayın Bahçeli’nin beraberindeki bazı Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerinin de katıldığı akşam yemeği ile devam etmiştir. Çok sıcak bir sohbet ortamında geçen akşam yemeğinde katılımcılara hitap eden Sayın Bahçeli, “Türk Akademisi’nin gerçekleştirdiği ilk çalıştayda Türkiye’nin sorunlarının ve çözümüne ilişkin projelerin objektif ve bilimsel temelde masaya yatırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ve heyecanı” dile getirmiştir.


Ciddi sıkıntılarla mücadele etmek durumunda kalan Türk halkının müreffeh bir hayat sürdürmesi ve Türkiye’nin sorunlarına çözüm bulunabilmesi için Türk Akademisi Vakfı’na ve TASAV bünyesinde araştırmalarda bulunan uzmanlara büyük işler ve sorumlulukların düştüğünü” vurgulayan Bahçeli; kurucusu olduğu Vakfın, millî vicdanın sesi olabilmesi için elinden gelen her türlü desteği vereceğini belirtmiştir.


Düşünce kuruluşlarının taşıdığı öneme vurgu yapan Sayın Bahçeli, TASAV’ın  bünyesinde barındırdığı bilim insanı, akademisyen ve uzman profilinin, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ilmî ve beşerî alt yapıya sahip olduğunu; siyasetin ve siyaset yapıcılarının ihtiyacı olan siyasî, sosyal, ekonomik ve stratejik projelerin ortaya konmasına katkı sağlayacağına inandığını; TASAV tarafından kamuoyuna sunulan bilgilerden kendilerinin de MHP olarak istifade etmek istediklerini; TASAV’ı her zaman desteklemeye hazır olduğunu ifade etmiş, Vakıf çalışanlarına başarılar dilemiştir. 

Sadece yedi ay önce kurulmuş olmasına rağmen TASAV’ın Türkiye’nin en geniş araştırmacı kadrosuna sahip düşünce kuruluşu olduğunu ortaya koyan çalıştay, 16 Aralık Pazar sabahı genel değerlendirme toplantısı ile devam etmiş ve toplantının ardından Vakıf Başkan Vekili Mehmet PARSAK tarafından “1. Türk Akademisi Çalıştayı Sonuç Bildirgesi” açıklanmış ve etkinlik böylelikle sona ermiştir.


Sonuç Bildirgesinde de ifade edildiği üzere, çalıştayda temel sorun alanları olarak öne çıkan konular şunlar olmuştur:

• Bölücü terör,

• Anayasanın yenilenmesi sürecindeki belirsizlik,

• Kamu yönetiminde son dönemde belirginleşen keyfî uygulamalar,

• “Arap Baharı” süreci sonrasında bölgemize yayılan istikrarsızlık,

• Küresel krizin etkileri ile ülkemizde yaşanan makroekonomik sorunlar,

• Girişimcilik ve istihdam sorunu,

• Ar-ge, teknoloji ve yenilikçilik alanında Türkiye’nin rekabet gücünün yetersizliği.

Çalıştayın kapanışında ilân edilen Sonuç Bildirgesi, Türk Akademisi uzmanlarının tespit ettiği sorunlar ve bu sorunların çözümü için getirdikleri tavsiyelerin neler olduğunun tüm kamuoyu tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla tüm yazılı ve görsel basın kuruluşlarına gönderilmiştir. Çalıştay raporu da en kısa sürede hazırlanarak ilân edilecektir.

Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan etkinlik, Türk Akademisi uzmanlarını bir araya getiren ilk çalıştay olmanın ötesinde, Türkiye ve yakın bölgesinin 2013’e girerken nasıl bir durumda olduğunun tespit edildiği ve sorunların çözümüne yönelik somut projelerin ortaya atıldığı bir çalıştay olması sebebiyle büyük önem taşımaktadır.

Çalıştay sonrasında bir araya gelen Vakıf yönetimi, gündeme gelen sorun alanlarının daha detaylı bir şekilde ele alınacak yeni çalıştayların ve çalışma gruplarının oluşturulmasını kararlaştırmıştır.

BASINDA TASAV
  
İletişim BilgilerimizBizi Takip Edin
Nasuh Akar Mah. 1.Cadde No:43/4 Balgat-Çankaya/ANKARA Tel:0312 287 8899 Faks:0312 285 4499