AnasayfaHakkımızdaAraştırma MerkezleriYayınlarHizmetlerimizBasında TASAVBağlantılarGalerilerİletişim

Kurullar ve Gruplar

kurullar ve gruplar, tasav, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı

1- STRATEJİK ÖNGÖRÜ KURULU

Araştırma Merkezlerinin jeopolitik ve jeostratejik bakışla yaptıkları çalışmalar sonucunda oluşturdukları gelecek öngörülerinin, tüm araştırma merkezlerinin katılımıyla eşgüdüm içinde değerlendirilerek ortak projeksiyonların ve tasarımların yapıldığı kuruldur. Stratejik Araştırma Merkezi sorumluları ile Koordinasyon Kurulundan oluşur. Kurulun önceden belirleyeceği konuya göre ilgili uzmanlar da toplantıya katılır. Kısa, orta ve uzun vadeli öngörülerde bulunur.

2- KOORDİNASYON VE YAYIN KURULU

Bilimsel çalışmalar ve araştırma merkezlerinin faaliyetleri sırasında çalışmaların, fiziki ve beşeri altyapının, teknik donanımın, medya, yayın ve benzeri işlerin eşgüdüm içerisinde TASAV misyon ve ilkelerine uygun olarak yürütülmesine, ilişkin koordinasyonunu sağlar, internet, dergi ve benzerinde yayınlanacak eserleri belirler.

3- ÇALIŞMA GRUPLARI

Araştırma merkezleri ve kurullarda, ihtiyaca göre geçici veya daimi çalışma grupları oluşturulur.

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
  
İletişim BilgilerimizBizi Takip Edin
Nasuh Akar Mah. 1.Cadde No:43/4 Balgat-Çankaya/ANKARA Tel:0312 287 8899 Faks:0312 285 4499