AnasayfaHakkımızdaAraştırma MerkezleriYayınlarHizmetlerimizBasında TASAVBağlantılarGalerilerİletişim


II. TÜRK AKADEMİSİ ÇALIŞTAYI

Türkiye Ekonomisinin Makro Sorunları, Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Alternatif Çözüm Arayışları

 

BASIN BİLDİRİSİ

21 Aralık 2013, ANKARA
 


Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), 21 Aralık 2013 tarihinde, “Türkiye Ekonomisinin Makro Sorunları, Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Alternatif Çözüm Arayışları” temalı II. Türk Akademisi Çalıştayı’nı birçok saygın akademisyen ve uzmanın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştaya TASAV Başkanı İsmail Faruk AKSU’nun açılış konulmasıyla devam edildi. Aksu konuşmasında, Türkiye ekonomisinde hizmet sektörünün giderek ağırlık kazanırken sanayinin GSYİH içindeki payının azaldığını, kalıcı istihdam yaratılamadığını ve üretim ekonomisinden giderek uzaklaşıldığını ifade etti. Aksu, Türkiye’nin dış ticaret dengesindeki negatif gelişme seyrinin artarak devam ettiğini vurgulayarak, ihracat-ithalat dengesinin ihracat lehine geliştirilemediğini, bu durumun Türkiye ekonomisini uluslararası finansal dalgalanmalara ve dış şoklara karşı dayanaksız hâle getirdiğine dikkat çekti.

Aksu, bozulan gelir dağılımı, artan borç stoku, yüksek dış ticaret ve cari işlemler açıkları, düşük tasarruf oranı, ithalat bağımlısı üretim ve ihracat, giderek yabancılaşan finans sektörü ve imalat sanayi, sıcak paraya ve dış borçlanmaya dayanan ekonomik yapı ve nihayet yolsuzluk iddialarının, Türkiye ekonomisinin bugün içinde bulunduğu temel sorunlardan bazıları olarak dikkat çektiğini ifade etti.

Aksu son olarak; düzenledikleri çalıştay ile Türkiye ekonomisindeki sorunların ortaya konulması ve alternatif çözüm önerileri geliştirilmesi suretiyle risklerin öngörülebilir olmasını sağlayarak gerekli tedbirlerin zamanında alınmasına katkıda bulunulmasının amaçlandığını belirtti. Aksu; Türkiye ekonomisinin kronik hâle gelen üç açığın yanı sıra yaşanan büyük çaplı yolsuzluklardan kaynaklanan “güven açığı” ile de karşı karşıya olduğunu, tüm bu sorunların derinleşmesinin ise Türkiye ekonomisini daha da kırılgan hâle getirdiğini ifade etti. Türkiye’nin ihtiyacının sağlıklı işleyen bir üretim ekonomisi tesis etmek olduğunu ifade eden Aksu; işsizliği önlemek, yoksulluğu azaltmak ve adil bir gelir dağılımı tesis etmek için istihdam dostu, sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi gerektiğini; uluslararası rekabet gücü yüksek bir üretim için üretim ve ihracatın ithalata bağımlılığının azaltılması, ekonomiyi şoklara dayanıklı hâle getirmek içinse spekülasyonlara açık dış kaynak bağımlılığının azaltılması gerektiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarından sonra çalıştay oturumlarına geçildi. “Makroekonomik Denge, Açıklar ve Ekonomik Büyümenin Yapısal Dinamikleri”, “Devlet-Ekonomi İlişkisi Ekseninde Sektörel Analizler” ve “İstihdam, Yoksulluk, Gelir Dağılımı ve Sosyal Politikalar” olmak üzere üç ana başlık altında gün boyu yapılan oturumlardan sonra düzenlenen kokteyl ile çalıştay sonuç bildirgesi kamuoyuna ilân edildi. Aksu’nun konuşmasından sonra katılımcılara hitap eden Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Ahmet GÖKÇEN; Türkiye’de artık devlet kurumlarının açıkladıkları rakamların güvenilir olmadığını ifade ederek, belirtilen düzeyde gerçek bir büyüme olması hâlinde istihdamın da artması gerektiğini oysa tam aksine işsizliğin giderek artmakta olduğunu belirtti. Enflasyon rakamlarının da gerçeği yansıtmadığını belirten Gökçen, Türkiye’de enflasyonun gerçekte söylenenin dört katı olduğunu ifade etti. Türkiye ekonomisindeki yabancı payının artmasına dikkat çeken Gökçen, imalat sanayinin yüzde 52’sinin, bankacılık sektörünün ise doğrudan yüzde 45’nin borsadan elde edilen hisselerle yüzde 60 yabancıların elinde olduğunun altını çizdi. Özelleştirmelerdeki satışların yabancılaşmayı artırdığını vurgulayan Gökçen, bu durumun tesadüfi olmadığını ve belli bir plan dâhilinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Sonuç bildirisinde, Türkiye ekonomisinin önemli sorunlarına vurgu yapılarak alternatif çözüm önerileri ortaya konuldu. Bildiride, Türkiye’nin büyümesini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturabilmesinin önündeki makroekonomik, sektörel ve yapısal başlıca engeller ile tespit edilen sorunlara yönelik harekete geçirilmesi gereken dinamikler ve başlıca çözüm önerileri dile getirildi. 

Çalıştaya başkanlık eden Prof. Dr. Ahmet Gökçen, bildirinin okunmasından önce yaptığı konuşmada; çalıştayın çok faydalı olduğunu, buradan çıkan sonucun hem ilgililerce hemen değerlendirilebilecek hem de geleceğe dönük iktisat politikalarının belirlenmesinde yol gösterici olacak nitelikte olduğunu ifade ederek böyle bir çalıştay düzenlemesinden dolayı TASAV’a teşekkür etti.

 Daha sonra söz alan TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu ise çalıştayın oldukça verimli geçtiğini, çıkan sonuçların açıklanan bildirinin dışında daha geniş olarak rapor hâline getirileceğini ve kamuoyu ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşlara da gönderileceğini belirtti. Çalıştaya katılan akademisyen ve uzmanlara katkılarından dolayı teşekkür eden Aksu daha sonra katılımcılara katılım belgelerini takdim etti. Çalıştay, tüm katılımcılar ve davetlilerin iştirak ettiği akşam yemeği ile sona erdi.


 

BASINDA TASAV
  
İletişim BilgilerimizBizi Takip Edin
Nasuh Akar Mah. 1.Cadde No:43/4 Balgat-Çankaya/ANKARA Tel:0312 287 8899 Faks:0312 285 4499