AnasayfaHakkımızdaAraştırma MerkezleriYayınlarHizmetlerimizBasında TASAVBağlantılarGalerilerİletişim

Erol Güngör: Hayatı, Eserleri ve Düşünceleri

ÖZET

Bu makalede; Türk milliyetçiliği fikir sistemini bir hayli etkileyen, hem dönemi olan 1960 ve 70’li yılların aydınları içinde hem de kendi fikir hareketi içinde ayrıksı bir örnek teşkil eden Prof. Dr. Erol Güngör’ün milliyetçilik temelinde farklı konulara getirdiği bakış açıları incelenmektedir.

GİRİŞ

Genellikle muhafazakâr-milliyetçi akımlar, Ülkücü Hareket ya da 1980’lerin İslâmcılar’ı içinde bir aydın olarak görülen Güngör, Kurtuluş Kayalı’nın kendisini Şerif Mardin ve Cemil Meriç gibi popüler sayılabilecek isimlerle birlikte anmasına rağmen, Türk entelektüel tarihinde az bilinen bir isimdir. Fakat Güngör’ün hiçbir kategoriye girmeyen görüşleri ve yakınlık arz ettiği camiaların tipik aydınlarından farklı oluşu, kendisini araştırılmaya değer kılmaktadır.

Güngör hakkında Ahmet Turan Alkan’dan Mümtazer Türköne’ye, Vedat Bilgin’den Taha Akyol’a, Şerif Mardin’den Ümit Meriç’e pek çok yazar olumlu değerlendirmelerde bulunmuştur. Benzer ideolojik duruşlar taşıyan bu kişilerin yanı sıra, Marksist yazarlardan da Erol Güngör’ün bilimsel değerini takdir edenler olmuştur. Kemal Can ve Tanıl Bora, Güngör’ün akademik duruşunun ve Batı sosyal bilimlerine açıklığı ile hâkimiyetinin kendi hareketi içinde benzersiz olduğunu söylemişlerdir. Yüksel Taşkın da Güngör’ün entelektüel kaygılarının ve Marksist ideolojiye ya da daha genel olarak Türkiye’deki sol akıma yönelttiği kaliteli eleştirilerin, kendisini çağdaşlarından farklı kıldığını ileri sürmüştür.

Erol Güngör’ün üzerinde en çok durduğu meseleler; kültür değişmesi ve modernleşme, Türk kültürü ve medeniyeti, tarih ve milliyetçilik, aydın-halk ikiliği, İslâmiyet ve muhafazakârlık olarak sıralanabilir. Buradan hareketle bu çalışmada, Güngör’ün bu meseleler üzerindeki yorumları analiz edilecek; sonrasında Güngör’ün milliyetçilik anlayışı milliyetçilik kuramları çerçevesinde ele alınacak ve bu noktalardan hareketle Güngör’ün muhafazakâr mı yoksa milliyetçi mi olduğu yönündeki tartışmalara yeni bir bakış getirilmeye çalışılacaktır.

 

YAYINLAR
İletişim BilgilerimizBizi Takip Edin
Nasuh Akar Mah. 1.Cadde No:43/4 Balgat-Çankaya/ANKARA Tel:0312 287 8899 Faks:0312 285 4499