AnasayfaHakkımızdaAraştırma MerkezleriYayınlarHizmetlerimizBasında TASAVBağlantılarGalerilerİletişim

Yurtdışında Elde Edilen Gelirlerin Türkiye’deki Vergilendirme Durumu ve Varlık Barışı

GİRİŞ

Tam mükellef gerçek kişilerce yurtdışında elde edilen gelirler yıllık beyan esasında vergiye tâbidir. Bu çerçevede, yurtdışında elde edilen toplam gelir üzerinden gelir vergisindeki artan oranlı (%15-%35) vergi tarifesine göre vergi ödenmesi gerekmektedir. Oysa faiz, menkul kıymet satış kazancı, türev ürünler kazançları, yatırım fonu gibi aynı neviden gelirlerin Türkiye içinde elde edilmesi hâlinde ya çok düşük oranda vergi stopajı uygulaması vardır ya da bu gelirler hiç vergiye tâbi değildir. Bu sebeple; yurtdışında gelir elde eden kişiler, Türkiye’de vergi beyanından kaçınmakta ve birikimler yurtdışında kalmaya devam etmektedir. Böylece, zaman zaman gündem gelen “varlık barışı” ihtiyacının sebeplerinden birinin farklı vergi uygulamaları olduğu ortaya çıkmaktadır.

21.05.2013 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 6486 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” son 5 yıl içinde çıkartılan ve çeşitli farklarla varlık barışı hükümleri ifade eden 3’üncü yasal düzenlemedir. Bu hususa ilişkin diğer iki düzenleme ise şunlardır:

    5811 sayılı Kanun (28.11.2008 – 27062 sayılı Resmî Gazete)
    6111 sayılı Kanun (25.02.2011 – 27857 1’nci mükerrer sayılı Resmî Gazete)

6486 sayılı Kanun, sadece konuya özel münferit bir kanundur. 6486 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) eklenen Geçici 85’inci madde ile daha önceki uygulamaya paralel, ancak beklentilerin aksine sadece yurtdışındaki varlıkların bildirimine ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. 

 

YAYINLAR
İletişim BilgilerimizBizi Takip Edin
Nasuh Akar Mah. 1.Cadde No:43/4 Balgat-Çankaya/ANKARA Tel:0312 287 8899 Faks:0312 285 4499