AnasayfaHakkımızdaAraştırma MerkezleriYayınlarHizmetlerimizBasında TASAVBağlantılarGalerilerİletişim

DÜNYA EKONOMİK BÜYÜMESİ VE TÜRKİYE'NİN 2012 PERFORMANSI

Günümüz dünyasında, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı ve yaygın gelişmelerle birlikte mal ve sermaye akımlarındaki artışlar ülkeleri iktisadî olarak birbirine daha bağımlı kılmaktadır. Bu durum, aynı zamanda, dünya ekonomisinde ağırlığı olan ülke ekonomilerinde meydana gelebilecek olumlu veya olumsuz hususların, eskiye kıyasla çok daha kısa sürede ve geniş yelpazede diğer ülkeleri etkilemesine yol açmaktadır.

Böylesi bir rekabet ortamında, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin uluslararası rekabet gücü yüksek bir sanayi ve ekonomik yapıyı hedefleyen politika tercihlerinin ve önceliklerinin olması, dünya ekonomisindeki kısa dönemli olumsuzluklardan daha az etkilenilmesine ve uzun dönemde arzu edilen gelişmenin sağlanmasına imkân sunabilecektir.

Dünya ekonomisi 2000’li yılların ortalarında yıllık yüzde 5’lerin üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiş, örneğin 2004-2007 yılları arasında, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde yıllık büyüme yüzde 8’ler mertebesinde olmuştur.

Dünya ekonomisinde yaşanan bu genişleme süreci sürdürülememiş, 2007 yılından itibaren ABD konut piyasası kaynaklı finansal kriz reel sektörü etkileyerek gittikçe derinleşmiş ve 2009 yılında dünya genelinde ekonomik bir krize yol açmıştır. 2010 yılındaki toparlanma eğilimine karşın, özellikle Avro Bölgesi kaynaklı kamu borçlarının yüksekliği ve sürdürülebilirliği sorunu ile karşılaşılmış ve dünya ekonomisinde 2011 yılı ve özellikle 2012 yılında bir yavaşlama süreci yaşanmıştır.

Son yıllarda yaşanan bahse konu ekonomik krizlerin reel sektör üzerindeki etkileri, Avro Bölgesi başta olmak üzere giderilememiş olup, geleceğe yönelik tahminlerde krizin etkilerinin önümüzdeki yıllarda da sürebileceği görülmektedir. Kuşkusuz, dış ticaretimiz içerisinde önemli bir yer teşkil eden Avrupa Birliği ekonomilerinde yaşanan daralma ve dünya ekonomisine yönelik görünümün düzelmemesi, Türkiye ekonomisini etkilemekte ve bazı riskleri ortaya çıkarmaktadır.

Bu çalışmada, uluslararası ve ulusal kurumsal göstergelere dayalı, esas itibarıyla büyüme eksenli ve reel kesim ağırlıklı olmak üzere dünya ekonomik görünümü değerlendirilmekte; ekonomik faaliyetler bakımından ülkelerin ağırlığı, dünya ekonomik büyümesinin seyri, son dönemde yaşanan krizlerin ekonomik büyümeye etkileri ve geleceğe yönelik beklentiler irdelenmektedir. Bu bağlamda Türkiye’deki ekonomik büyüme ve büyümenin önem arz eden bileşenlerindeki durum, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, dış ticaret ve istihdam durumu incelenerek geleceğe yönelik bazı tahmin ve değerlendirmelerde bulunulmaktadır. 

 

YAYINLAR
İletişim BilgilerimizBizi Takip Edin
Nasuh Akar Mah. 1.Cadde No:43/4 Balgat-Çankaya/ANKARA Tel:0312 287 8899 Faks:0312 285 4499