AnasayfaHakkımızdaAraştırma MerkezleriYayınlarHizmetlerimizBasında TASAVBağlantılarGalerilerİletişim

HOCALI KATLİAMI’NIN 21. YIL DÖNÜMÜ

Türk dünyası, 26 Şubat 1992’de, tarihin en acı olaylarından birini yaşamıştır. Bölgedeki Rus ordusunun da desteğini alan Ermeniler Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentine girerek, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bir katliama imza atmıştır.

Olaylar sırasında yaklaşık 3.000 kişinin bulunduğu ve şehre giriş-çıkışların kapatıldığı Hocalı’da sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayırımı yapmadan resmî rakamlara göre 83’ü çocuk ve 106’sı kadın olmak üzere 613 kişiyi hunharca katledilmiştir. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde kurbanların birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, kulak, burun ve kafalarının kesildiği görülmüştür. Hocalı’da yüzlerce kişinin sadece Türk oldukları için katledilmiş olmasının uluslararası hukuktaki anlamı hiç şüphesiz ki soykırımdır. Üzülerek görmekteyiz ki, Hocalı’da katledilen soydaşlarımızın hakkını takipte dünya isteksiz ve sessiz kalmıştır.

Ermeniler, yüz yıl öncenin yalanlarından bugün Türkiye’den hesap sormaya çalışırken, üzerinden henüz 20 yıl geçmiş bir katliam milletimize unutturulmaya çalışılmaktadır. Ancak bu elem verici insanlık suçunun sorumlularını Türk milleti asla unutmayacak ve affetmeyecektir. Hocalı’da çocuk, kadın ve yaşlı demeden önüne geleni öldürenlerin ikiyüzlülüğünü ise bir gün herkes açıkça görecektir.

Türk milletine soykırımcı yaftası vurarak yıllardan beri iftira ve kurmaca senaryolarla ülkemizi uluslararası toplum nezdinde zan altında bırakan Ermeni zihniyetinin gerçekleştirdiği cinayetlerin görmezden gelinmesi, insanlığın gördüğü en büyük çifte standartlardan birisidir. Hocalı Katliamı, Ermeni mezaliminin ve acımasızlığının her devirde devam ettiğini gösterdiği gibi, bugün Azerbaycan topraklarının yaklaşık beşte birinin Ermeni işgali altında olması, Ermenistan’ın saldırgan ve tahrik gücü yüksek politikalarını sürdürmekte olduğunu da göstermektedir.

Gelişmelere seyirci kalan BM ve Batılı devletler, Ermenilerin yaptıkları katliamlara ve işgal hareketlerine ciddi bir tepki göstermemişlerdir. Uluslararası toplum ancak, Ermenilerin, nüfusu 60 binden fazla olan Kelbecer’e saldırmasıyla harekete geçmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 30 Nisan 1993’te oybirliği ile alınan 822 sayılı kararı ile Ermeni kuvvetlerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesini istemiş, Ermenilerin işlediği katliam göz ardı edilmiştir. BM kararlarında katliam yapıldığına ilişkin ifadeler yer almazken sadece Ermenilerin Azeri topraklarını işgal etmiş olduğunun dile getirilmesi, uluslararası hukukun Azeriler söz konusu olduğunda işletilmediğinin bir göstergesi olmuştur.

1994 yılında iki taraf arasında ateşkes ilân edilmişse de ülke içerisinde yerinden edilen ya da sığınmacı durumuna düşen bir milyon civarındaki Azeri Türkü’nün sorunları halen çözüme kavuşturulmamıştır. Azerbaycan nüfusunun yüzde 10’undan fazlası ülke içinde yerinden edilmiş sığınmacılardan oluşmaktadır. Bu durum, dünyada kişi başına yerinden edilmiş en büyük nüfus hareketlerinden birisi durumundadır. Mağdur edilen soydaşlarımız, hâlâ Ermenilerce işgal edilen topraklarda bulunan evlerine geri dönmeyi beklemektedir.

Türklere karşı işlenen Ermeni katliamının 21’nci yıldönümü münasebetiyle, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) olarak, bu menfur hadiseyi nefretle kınıyor, başta Hocalı olmak üzere, Ermeni saldırılarıyla hayatını kaybetmiş bütün soydaşlarımızı ve ecdadımızı bir kez daha hürmetle ve rahmetle yâd ediyor, hepsine Cenâb-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. Ayrıca, dünyayı, çifte standartlı yaklaşımdan vaz geçmeye ve Türkiye’yi mahkûm etmeye çalıştıkları soykırım yalanına karşı Hocalı ile yüzleşmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

TASAV

YAYINLAR
İletişim BilgilerimizBizi Takip Edin
Nasuh Akar Mah. 1.Cadde No:43/4 Balgat-Çankaya/ANKARA Tel:0312 287 8899 Faks:0312 285 4499