AnasayfaHakkımızdaAraştırma MerkezleriYayınlarHizmetlerimizBasında TASAVBağlantılarGalerilerİletişim

Esneklik Yaklaşımı

SUNUŞ

Dünyada meydana gelen ekonomik, sosyal ve siyasî değişimlerin etkisi ile çalışma ilişkileri de dikkat çekici gelişmeler göstermiştir. Bilimsel ve teknolojik değişiklikler ekonomik hayatı, işçi ve işveren ilişkilerini, mevzuat ve uygulanan politikaları etkilemiştir.

Bu çerçevede Fordist anlayıştan kaynaklanan yapısal sorunları aşma arayışı içinde esneklik yaklaşımı doğmuştur. İşletmelerde kârlılık ve verimliliğin ancak çalışanların katılımı ile sağlanabileceği yönünde gelişen yönetim anlayışı, yeni üretim ve istihdam modellerine öncülük yapmıştır.

Çeşitlenen talepler, kısalan üretim ve pazarlama zamanı karşısında işletmeler, standart üretime yönelik mevcut yapılarını değiştirerek, yeni gelişmelere ve rekabete uygun esnek bir yapılanma ihtiyacı hissetmişlerdir.

Esnek istihdam biçimlerinin hukuk sistemlerinde düzenlenmesi ve uygulanması Avrupa Birliği müktesebatında da teşvik edilmektedir. İşgücü piyasasındaki etkisi en çok çalışma süresi ve istihdam şekillerinde görülmektedir. Esnek istihdam, diğer bir ifadeyle atipik istihdam şekilleri, klâsik işçi işveren ilişkisini çalışma yeri, süresi ve şartları bakımından önemli ölçüde değiştirmiştir.

Sınırlı da olsa 4857 sayılı Kanunla daha belirgin bir şekilde iş mevzuatımıza giren esneklik yaklaşımı ve yeni istihdam türleri henüz uygulama alanı bulamamıştır. Sosyal tarafların esneklikle ilgili ortak bir tavır alamaması, ilgili mevzuatın gelişmiş ülke düzenlemelerinin gerisinde kalması ve ilgili ikincil mevzuatın tamamlanmamış olması, uygulamadaki belirsizliği yaratan unsurlardır.

Özel sektördeki uygulama alanı ile birlikte tasarruf, verimlilik ve etkinliğe dayalı işletme yönetim ilkelerinin kamuda yer bulması, kamu yönetimlerinde de esnek düzenleme ve uygulamaları getirmiştir.

Türk Akademisi Siyasî Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından hazırlanan bu rapor ile; son yıllarda çokça tartışılmakla birlikte sosyal tarafların uzlaşma zemini bulamadığı esneklik yaklaşımının, iş güvencesiyle birlikte esnekliğin imkânlarından tarafların eş zamanlı olarak yararlanabilecekleri optimal bir düzenleme ve uygulama ile çalışma hayatına katkı sağlayabileceğine işaret edilmek istenmiştir.

TASAV Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Merkezi’nin koordinatörlüğünde Faruk Aksu tarafından hazırlanan ve önümüzdeki süreçte başka boyutlarıyla da değerlendirilerek yeni analizlere tâbi tutulması planlanan “Çalışma Hayatı”na ilişkin bu ilk rapor, okuyucular, araştırmacılar ve siyasî karar alıcıların istifadesine sunulmaktadır.

Raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm TASAV araştırmacılarına teşekkür ederim.


İsmail Faruk AKSU
 TASAV BAŞKANI

  

 

YAYINLAR
İletişim BilgilerimizBizi Takip Edin
Nasuh Akar Mah. 1.Cadde No:43/4 Balgat-Çankaya/ANKARA Tel:0312 287 8899 Faks:0312 285 4499